als voorbeeld/bewijs aanhalen

als voorbeeld/bewijs aanhalen
{{als voorbeeld/bewijs aanhalen}}{{/term}}
quote as an example/as evidence

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”